Welkom bij CJB Leuven!

De commissie juridische bijstand van het gerechtelijk arrondissement Leuven heet u welkom op haar website. De commissie juridische bijstand is samengesteld uit advocaten en vertegenwoordigers van de O.C.M.W.'s en erkende organisaties voor juridische bijstand.

De commissie juridische bijstand heeft als taak zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren, het overleg te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand, en te zorgen voor de verspreiding van informatie over deze bijstand.

 

Contact-informatie

Email: info@cjb-leuven.be